ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς και αποτελεί μέγιστη προτεραιότητά μας.

Η παρούσα πολιτική έχει στόχο να σας ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και για τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτά.

Η πολιτική αυτή ενδέχεται να ανανεωθεί ή/και να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να την ελέγχετε τακτικά.

Ποιος είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας www.llcglobe.com είναι ο Θανάσης Σόφτσης (στο εξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»).

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και πώς τα χρησιμοποιούμε;

Κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα και για την περιήγησή σας σε αυτή καταρχήν, δεν χρειάζεται να μας κοινοποιήσετε κανένα προσωπικό σας στοιχείο. Εφόσον όμως επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας θα συλλέξουμε για εσάς το ονοματεπώνυμό σας τη διεύθυνση email, και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μας δηλώσετε στο μήνυμά σας.

Τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα, θα τύχουν επεξεργασίας μόνο από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και θα παραμείνουν εμπιστευτικά.

Επιπλέον, θα συλλέξουμε για εσάς τη διεύθυνση IP σας, ώστε να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων ενεργειών αλλά και για στατιστικούς λόγους. Η επεξεργασία αυτή θα λάβει χώρα σε συνεργασία με τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδας  (web hosting provider).

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται αυτόματα μετά από 1 μήνα από τη συλλογή τους.

Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας τους;

Συλλέγουμε τα στοιχεία σας προκειμένου να επικοινωνούμε μαζί σας, να σας ενημερώνουμε για τα προγράμματα και τις δράσεις μας και να οργανώνουμε τη συμμετοχή σας σε αυτά.

Η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι:

(α) το υπέρτερο έννομο συμφέρον μας να απαντάμε στα ερωτήματά σας, να σας ενημερώνουμε για τις δράσεις μας καθώς και να συμβάλλουμε στην προστασία της δραστηριότητας στην ιστοσελίδα μας και

(β) η λήψη μέτρων κατά το προσυμβατικό στάδιο, εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε κάποιο από τα προγράμματά μας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Η νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων σας παρέχει τα παρακάτω δικαιώματα:

(α) το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων,  (για την άσκηση του δικαιώματος αυτού ενδέχεται να ζητήσουμε ορισμένα στοιχεία απαραίτητα για την ταυτοποίησή σας),

(β) το δικαίωμα διόρθωσης των στοιχείων σας εφόσον είναι ανακριβή,

(γ) το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων,

(δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, και

(ε) το δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να ζητήσετε τη διαβίβασή του σε τρίτο.

Τα ως άνω δικαιώματα μπορείτε να ασκήσετε στέλνοντας email στη διεύθυνση  thanosoftsis@yahoo.gr ή καλώντας τον αριθμό 6945779702.

Εφόσον το αίτημά σας είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας θα απαντήσουμε σε αυτό εντός ενός μήνα. Σε διαφορετική περίπτωση θα σας ειδοποιήσουμε για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

e-mail: complaints@dpa.gr

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συνοδεύει απαραίτητα την αίτηση εγγραφής για τη συμμετοχή στα προγράμματά μας!